Zelfkennis
Ontwikkeling
Kinderen
Ouderschap
Persoonlijk groeien

Werkelijkheid is het filmdoek waarop zich het innerlijke leven van de mens afspeelt. Wanneer je leven 'stroperig' verloopt, wanneer het leven als een belasting wordt ervaren en conflicten, ongeluk en pech je lijken te achtervolgen, dan zijn dit signalen die er op wijzen dat je (te) ver van jezelf af bent komen te staan. Dat kan állerlei oorzaken hebben. Samen gaan we op zoek naar die oorzaken én vooral naar wie jij in de kern eigenlijk werkelijk bent. In maximaal 4 a 5 sessies krijg je inzicht, handvatten, tips én huiswerk mee om jezelf weer terug te vinden en jezelf weer te laten zijn zoals je in de kern bedoeld bent te zijn. Zo wordt je dus in staat gesteld om zelf een bijdrage te leveren aan het herstel van je klacht of het oplossen van levensproblemen. 

De toenemende interesse in complementaire zorg toont aan dat de mens steeds meer bereid is verder te kijken en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen welzijn. Mijn begeleiding sluit hier prima op aan. Het biedt de mens de gelegenheid zichzelf inzicht te verschaffen in het hoe en waarom van zijn probleem, om vandaaruit tot oplossing/genezing te komen. 

Op 27 oktober 2019 vond in samenwerking met Uitgeverij van Warven de officiele presentatie van mijn boek plaats: "De droom van Ha'Adam", ondertitel: "over het mechanisme van het leven". Nieuwsgierig naar de inhoud, klik dan hier. 
 

Gezondheidsplein
Pastoorstraat 23
5861 BJ Wanssum
06-55 39 71 49
info@haroldstevens.nl
www.haroldstevens.nl